Kategórie

PERFEKT SLIDE

Atraktívna alternatíva k zdvižno-posuvným dverám. Inovatívny mechanizmus zatvárania inteligentných posuvných dverí umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie. Veľmi ľahká manipulácia a mohutný profil. Máme na výstave v predajni vo Vavrečke.
• koeficient Uf = 1,3 W / m²K
• možnosť zasklenia s obalmi do 41 mm
• moderný dizajn klasickej línie
• skryté montážne mechanizmy
• možná schéma “A”
• dostupné v mnohých farbách
• možnosť použitia technológie lepeného zasklenia